ترجمه کامل متن انگلیسی ، عربی  و ترکی ترانه «تو آمدی» سامی یوسف - اختصاصی
مترجم : نوید حسینی

توجه : استفاده از مطالب این صفحه تنها با ذکر منبع و لینک به وبلاگ فارسی سامی یوسف مجاز می باشد.

 
ترجمه متن انگلیسی

You came to me in that hour of need
When I was so lost, so lonely
You came to me, took my breath away
Showed me the right way, the way to lead

 به سویم آمدی درست در لحظه احتیاجم
در حالی که بسیار تنها و گم گشته بودم
به سویم آمدی ، نفسم را گرفتی
راه درست را نشانم دادی ، راه هدایت را

You filled my heart with love, showed me the light above
Now all I want is to be with you
You are my one true love, taught me to never judge
Now all I want is to be with you

 تو قلبم را از عشق لبریز کردی ، نور ماورا را نشانم دادی
حالا تمام چیزی که می خواهم ، این است که با تو باشم
 تو  یگانه عشق حقیقی من هستی
به من آموختی که هرگز قضاوت نکنم
حالا تمام چیزی که می خواهم ، این است که با تو باشم

You came to me in the time of despair
I called onto you, you were there
Without you what would my life be
Not know the unseen? the worlds between

«تو آمدی در اوج غمهام
صدات کردم آنجا بودی
بدون تو معنای عمر چیست
وقتی ندانم اسراری از غیب!»

For you I'd sacrifice, for you I'd give my life
Any thing just to be with you
I feel so lost at times of all the hurt and lies
Now all I want is to be with you

برای تو جانم را فدا می کنم ، برایت زندگی ام را می دهم
هر چیزی تا فقط با تو باشم
بسیار احساس دلتنگی می کنم ، از تمام دروغ ها و آزار ها
حالا تمام چیزی که می خواهم ، این است که با تو باشم

Showed me right from wrong
Told me to be strong
Need you more than ever ya rasulallah
You came to me in that hour of need
Need you more than ever ya rasulallah

درست را از نادرست به من نشان دادی
به من گفتی باید قوی بود
من به تو از هر زمان دیگری محتاجم ای پیامبر
به سویم آمدی درست در لحظه احتیاجم
من به تو از هر زمان دیگری محتاجم ای پیامبر

You filled my heart with love, showed me the light above
Now all want is to be with you
You are my one true love, taught me to never judge
Now all I want is to be with you

تو قلبم را از عشق لبریز کردی ، نور ماورا را نشانم دادی
حالا تمام چیزی که می خواهم ، این است که با تو باشم
 تو  یگانه عشق حقیقی من هستی
به من آموختی که هرگز قضاوت نکنم
حالا تمام چیزی که می خواهم ، این است که با تو باشمترجمه متن ترکی

Sani andum, sana muhtajam
nouroAllah ,Aydenlandem ,hayatem sannan oldi
Sannan chozoldo har sheiun serri

تو را خواندم در حالی که به تو نیازمندم
نور خدا ، روشناییم بخشیدی
زندگانی و حیات من از توست
رمز و راز هر چیزی از تو نشئت گرفته

Sana khurban olsun, janem fada olsun
Batar artek ruhum sannan olsun
Gunahlarda khay oldom ,ajrladan yuruldum
Batar artek ruhum sannan olsun

برایت قربان شود ، جانم فدایت شود
روح و جانم با تو باشد
از گناهان جدا شدم
از تلخی ها خسته ام
روح و جانم با تو باشدترجمه متن عربی

أتيتني ساعةَ يأس
ناديتك فكنت الآسي
من دونكَ ما معنى عمري؟

لا أدري غيباً
ولا الكون أدري

«تو آمدی در اوج غمهام
صدات کردم آنجا بودی
بدون تو معنای عمر چیست
وقتی ندانم اسراری از غیب!»


من أجلكَ سوف أضحي
من أجلك أُعطي روحي
وحياتي لأكونَ معك

برایت فدا خواهم شد
برایت جانم را هدیه می کنم
زندگی ام این است که با تو باشم

أشعر أحيانا بضياع
من ظلمٍ قاسٍ وخداع
والآن جميعُ مرادي
أن أكونَ معك

از ظلم ها و دو رنگی های خسته ام
حالا تمام خواسته ام این است
که با تو باشم
 

Translated By : http://samiyusufmusic.blogfa.com/